Almaniyanın Duisburg şəhərində 3 otaqlı baxımlı ev
SH_ND_OBSCHAJAINFO
SH_ND_PLACE

SH_ND_ADRES Xarici Əmlak, Almaniya, Duisburg


ADD_ND_T_PRODAZA   Xarici Əmlak
47 000 AZN № 56481
559 AZN
4 ADD_ND_T_KOMNATY
84 ADD_ND_M2
Almaniya, Duisburg
14 / 20 ADD_ND_T_ETAZ_IS
SH_ND_OBJ_DATA_UPDATED 01.06.2016
0 0 7649


ADD_ND_T_ZALOBA
SH_ND_OBJINFO
4 ADD_ND_T_KOMNATY
SH_ND_EST SH_ND_PHONE
SH_ND_EST SH_ND_INTERNET

SH_ND_DOMINFO
SH_ND_EST SH_ND_PARKING
SH_ND_EST SH_ND_LIFT
SH_ND_EST SH_ND_CUPCAJA