Daşınmaz əmlakın sığortası - faktlar

Saytımızın Dəyərli Ziyarətçiləri,

“Bakı Sığorta” Şirkətinin İdarə Heyətinin sədr müavini Ramin Məmmədovun daşınmaz əmlak bazarında sığorta məsələləri ilə bağlı qısa ekspert rəyini sizə təqdim edirik.

 

 

Müsahibə

Hörmətli Ramin müəllim, bildiyiniz kimi əmlakın sığortası nəqliyyat vasitələrinin sığortasına nisbətən çox az həcmdə həyata keçirilir. Bunun səbəblərini izah edə bilərsinizmi?

Bu nəticəni bir neçə səbəblə əlaqələndirmək olar. İlkin səbəb kimi avtonəqliyyat vasitələrinin kreditlə alınma sayının və sığorta tarifinin əmlak sığortası ilə müqayisədə göstərici üstünlüyü ilə izah etmək olar. Nəzərə alsaq ki, avtomobil sığortası üzrə toplanan sığorta haqlarının əksər hissəsini verilmiş kreditlər üzrə girov predmetlərinin sığortası təşkil edir, ümumi şəkildə aydın olur ki, bu əmlakın kreditlə alqı-satqısından daha çoxdur. Məsələn, son ildə avtokreditlərin həcminin azalması avtomobil sığortası və əmlak sığortası arasındakı ümumi sığorta haqqı fərqini 2 dəfə azaldıb. Yəni, bu iki sinif üzrə bazar payı eyniləşməyə doğru gedir. Amma təbii ki burdakı səbəb əmlak sığortası bazarının dirçəlişi deyil, avtomobil sığortası bazarının kiçilməsidir. Lakin, son 5 ili analiz etsək, əmlak sığortası bazarında həm keyfiyyət, həm də ki,kəmiyyət dəyişikliklərini müşahidə edə bilərik. Bundan başqa İcbari Sığortalar barədə yeni Qanun qüvvəyə mindikdən sonra əlavə bir məcburi mexanizm işə düşdü və bu son nəticə olaraq yeni bir bazar yaratdı. Yuxarıdakılara əlavə olaraq əmlak bazarının zəif inkişafının bir səbəbi də sığortaçıların bu sahəyə ciddi marağının olmaması və ya bu sahədə marifləndirici addımlarının zəifliyi ilə bağlıdır.

 

Sizin statistikaya görə daşınmaz əmlak sahəsində il ərzində ümumi portfelin hansı hissəsində hadisələr baş verir?

Ümumiyyətlə əmlak sığortasında sığorta hadisələrinin ümumi müqavilələrə nisbəti əksər siniflərdən daha azdır.. Lakin,müştərilərin ödəməli olduqları sığorta haqqı əmlakın qiyməti ilə müqayisədə çox cuzi məbləğ təşkil etidyindən, insanlar risk ehtimalını dəyərləndirmirlər.

 

Bildiyiniz kimi birinci mərtəbələrdə yerləşən kafelər və dönərxanalar yerləşdiyi obyektlər qeyri yaşayış tipli çıxarışa malikdirlər.Qeyri yaşayış daşınmaz əmlakı da risklərdən sığortalanıb qoruna bilər?

Əlbəttə ki, bu hal mümkündür. Lakin, həmin obyektlərin sığortası adi mənzil sığortası ilə eyni qiymətə olmayacaq. Bunun da obyektiv səbəbləri var. Çünki, risklərin mahiyyəti və baş vermə ehtimalları fərqlidir. Bundan başqa həmin obyektlər məcburi olaraq icbari sığortya cəlb edilir.

 

5 il sonra daşınmaz əmlak bazarında sığortaçıların iştirakını necə görürsünüz?

Düşünürəm ki, növbəti 5 il ərzində sığorta bazarında ciddi mənada keyfiyyət dəyişiklikləri baş verəcəkdir. Həm sığorta şirkətləri, həm də ki, insanların ümumi sığorta yanaşmaları indiki dövrlə müqayisədə kifayət qədər fərqli olacağını ehtimal edirəm. Çünki, zəif və keyfiyyətsiz xidmət göstərən sığortaçıların bu bazarda uzunmüddət qalması ehtimalı çox azdır və onların birləşməsi və ya bazarı tərk etməsi sığorta bazarına yalnız müsbət təsir edə bilər. Ən azından hal-hazırda icbarı sığrtaların tənzimləyici və nəzarət mexanizmləri barədə işlər aparılır və bu öz nəticəsini yaxın gələcəkdə vərəcəkdir. 

 

Tarix: 22.12.2014

 

Ekspert Rəyi rubrikasına qayıtmaq