İpoteka - məlumatlar

İpoteka kreditlərinin rəsmiləşdirilməsi üçün

- dövlət rüsumları,

- sığorta xərcləri,

- qiymətləndirmə predmeti xərcləri

və s. kimi məlumatlar aşağıdakı cədvəllərdə göstərilib:

İpoteka kreditini əldə etmənin ardıcıl mərhələləri:  

- İpoteka kreditini almaq istəyən şəxs təsdiq edilmiş şərtlərə müvafiq olaraq öz imkanlarını qiymətləndirməlidir;

- İpoteka kreditlərinin şərtlərinə cavab verən şəxslər müvəkkil kredit təşkilatlarına müraciət edərək ilkin qiymətləndirmədən keçməlidirlər;

- Kreditin anderraytinqi - bu mərhələdə müraciət edən şəxsin təqdim etdiyi sənədlər əsasında ipoteka kreditini qaytarmaq qabliyyətini həmçinin ipoteka qoyulan əmlakın dəyərini və vəziyyətini qiymətləndirməsi həyata keçirilir. Nəticədə kredit təşkilatı kredit almaq istəyən şəxsə kreditin verilməsinə və ya verilməməsinə son qərar verir;   

İpoteka kreditinin alınması üçün tələb olunan sənədlər

  1. Borcalanın (birgə borcalanın) şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd və sənədin surəti;
  2. Nikahın bağlanması (və ya boşanma) barədə şəhadətnamə (sənədin surəti);
  3. Borcalanla (birgə borcalanla) birgə yaşayan yetkinlik yaşına çatmış ailə üzvlərinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər (sənədlərin surəti);
  4. Borcalanın (birgə borcalanın) yetkinlik yaşına çatmamış ailə üzvlərinin şəxsiyyət vəsiqələri və ya doğum haqqında şəhadətnamələri (sənədlərin surəti);
  5. Borcalanın (birgə borcalanın) əmək müqaviləsi və ya onun iş yerinin kadrlar idarəsi tərəfindən təsdiq edilmiş əmək kitabçasının surəti;
  6. Borcalanın (birgə borcalanın) gəlirlərini təsdiq edən sənədlər (əsas və əgər varsa, əlavə iş yerindən arayış və s.);
  7. İpoteka predmetinin qiymətləndirmə aktı.

İpoteka haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Bu qanun mülki hüquqi müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərin icrasının təmin edilməsi ilə bağlı ipotekanın yaranması əsaslarını, onun dövlət qeydiyyatı, təmin olunmuş borcun və digər mülki hüquqi öhdəliyin ipoteka hesabına ödənilməsi qaydalarını, tərəflərin hüquq və vəzifələrini müəyyən edir, habelə bu sahədə digər münasibətləri tənzimləyir.