İpoteka ilə əlaqədar xərclər

İpoteka kreditlərinin rəsmiləşdirilməsi üçün

- dövlət rüsumları,

- sığorta xərcləri,

- qiymətləndirmə predmeti xərcləri

və s. kimi məlumatlar aşağıdakı cədvəllərdə göstərilib:

Aparılan hərəkətin adı Rüsüm (AZN) Hərəkəti aparan idarənin adı “Dövlət rüsumu haqqında” AR Qanunu
Kredit müqavilələrinin təminatı kimi bağlanılan ipoteka müqavilələri üçün

30

Notariat kontorları

Maddə 10.4.3
İpoteka krediti hesabına alınan yaşayış sahəsinə dair qarışıq müqavilə formasında bağlanan alqı-satqı və ipoteka müqaviləsinin təsdiqi üçün:  

Notariat kontorları

Maddə 10.5
Bakı şəhərində

110

digər şəhər və rayonlarda

44

Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş güzəştli ipoteka krediti hesabına alınan yaşayış sahəsinə dair qarışıq müqavilə formasında bağlanan alqı-satqı və ipoteka müqaviləsinin təsdiqi üçün:  

Notariat kontorları

Maddə 10.6
Bakı şəhərində

55

digər şəhər və rayonlarda

22

Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair dövlət reyestrindən arayışın verilməsinə görə (Forma 1)

10

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti

Maddə 26.6
Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın verilməsi

30

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti

Maddə 26.1.1
İpotekanın dövlət qeydiyyatına alınması üçün

20

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti

Maddə 26.2
İpotekanın təkrar və əlavə dövlət qeydiyyatına alınması üçün

10

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti

Maddə 26.4
Daşınmaz əmlakın ipoteka ilə yüklülükdən azad edilməsi

10

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti

Maddə 26.4
İpoteka kağızını tərtib edən şəxsin imzasının təsdiqi üçün

2

Notariat kontorları

Maddə 10.17
İpoteka kağızının dövlət qeydiyyatı üçün

5

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

Maddə 21.5
İpoteka kağızının əlavə qeydiyyatı üçün

2

Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

Maddə 21.6

 

Sığorta xərcləri

Sığortanın növü Orta Məbləğ Müddət
Fərdi qəza və xəstəlik sığortası Kredit məbləğinin 0,5% – 0,7% miqdarında 3-5 gün müddətində
3-5 gün müddətində
İpoteka predmetinin sığortası Kredit məbləğinin 0,3% – 0,4% miqdarında 3-5 gün müddətində

 

 İpoteka predmetinin qiymətləndirilməsi

Əmlakın təsviri Orta məbləğ Müddət
Mənzillər:   1-3 gün müddətində
1-4 otaqlı 100-120 AZN
çox otaqlı 120-150 AZN
Fərdi yaşayış evi 120-150 AZN

  

Müddətlər

Aparılan hərəkətin adı Müddət Qanunvericlik
Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair dövlət reyestrindən arayışın verilməsinə görə (Forma 1)

5 iş günü ərzində

“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” AR Qanun, Maddə 5.3.
Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın verilməsi

20 gün ərzində

Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” AR Qanun, Maddə 9.2
İpotekanın dövlət qeydiyyatına alınması

5 gün ərzində

“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” AR Qanun, Maddə 20.3
İpoteka kağızının dövlət qeydiyyatına alınması

3 gün ərzində

“İpoteka kağızının dövlət qeydiyyatı Qaydaları”-nın 2.2-ci bəndi
İpoteka kağızının əlavə qeydiyyatı 2 gün ərzində “İpoteka kağızının dövlət qeydiyyatı Qaydaları”-nın 3.3-cü bəndi